SilesiaEcoRun.pl SilesiaMarathon.pl SilesiaMtb.pl SilesiaPolmaraton.pl SilesiaWolontariat.pl
O nas Fundacja SILESIA PRO ACTIVE powstała w 2009 roku.

Celem Fundacji jest propagowanie, krzewienie i upowszechnianie kultury fizycznej, zdrowia i sportu. Cele fundacji zakładają w szczególności:
- Podejmowanie działań aktywizujących mieszkańców aglomeracji śląskiej i województwa śląskiego;
- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i osób dorosłych jako formy spędzania wolnego czasu;
- Promocja aktywności fizycznej poprzez edukację prozdrowotną;
- Promocja regionu w kraju i na świecie poprzez rekreację, turystykę i sport;
- Organizowanie zawodów sportowych oraz imprez rekreacyjno-sportowych;
- Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców województwa śląskiego;
- Organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży;
- Organizowanie różnych form wypoczynku i rekreacji, w tym obozów wyjazdowych;
- Wspieranie rozwoju szkół, organizacji i placówek działających na rzecz rozwoju sportu i rekreacji.

Fundacje realizuje cele statutowe poprzez m.in.:
- Inspirowanie i organizowanie ruchu społecznego sprzyjającego realizacji celów Fundacji;
- Prowadzenie edukacji społecznej;
- Współpracę z lokalnymi środowiskami gospodarki, nauki, kultury i sportu;
- Promocję oraz organizację wolontariatu;
- Realizowanie programów naukowych i badawczych;
- Organizowanie kampanii społecznych, odczytów, konferencji, spotkań, dyskusji i innej działalności publicznej dla realizacji celów fundacji;
- Współdziałanie z klubami sportowymi, sportowcami oraz innymi organizacjami odpowiedzialnymi za działalność sportową i rekreacyjną.

Obecnie głownymi imprezami Fundacji jest:
- SILESIA MARATHON - jeden z pięciu największych maratonów w Polsce
- Silesia Półmaraton - największy śląski bieg uliczny
- Silesia Eco Run - bieg na rozpoczęcie sezonu łączący elementy ekologii i zdrowia
- Silesia MTB - największy na śląsku rajd rowerów górskich
Kontakt
* - pola wymagane Formularz kontaktowy